Rekisterinpitäjä

Beoman Oy

Sinikalliontie 12
02630 Espoo

Puhelin 09-479 001

Rekisterin nimi

Beoman Oy asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käyttää asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvaan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen. Osana asiakkuuden hoitamista ja hallinnointia rekisteröidylle voidaan lähettää asiakasviestintää, jota voidaan toteuttaa sähköisesti tai paperisena. Esimerkiksi asiakkaille lähetettävät tiedotteet ovat tällaista asiakasviestintää. Beoman Oy saattaa käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässään, esimerkiksi lähettääkseen sinulle tiedotteita ja muita tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen sinua palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen sinulta palautetta tuotteista ja palveluista. Beoman Oy saattaa ottaa sinuun yhteyttä kertoakseen sinulle mahdollisista uusista tuotteista tai palveluista.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös Beoman Oy:n markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramainonta sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Rekisteröityjä voidaan myös segmentoida ja profiloida, jotta rekisteröidylle voidaan kohdentaa rekisteröityä kiinnostavaa markkinointia. Profilointi voi perustua esimerkiksi rekisteröidyn ilmoittamiin kiinnostustietoihin tai ostohistoriatietoihin, joita voidaan kerätä tuotekohtaisesti. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen ja toimintojen ohjaaminen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä saatetaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia perustietoja ja markkinointiin liittyviä tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot)
 • henkilötunnus (suostumuksen perusteella)
 • asiakkuuden alkamisajankohta
 • asiakkaalle kohdistetut kampanjat / tarjoukset sekä niiden käyttö
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • suoramarkkinointivalinnat
 • Beoman Oy asiakkaan digitaalisiin laitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähettämät tekniset tiedot sekä evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita koskevat tiedot
 • asiakaspalvelupuhelujen sähköpostit ja verkkokeskustelut

Beoman Oy tuotteita tai palveluja ostaneiden, niistä palautetta antaneiden ja/tai niistä reklamaation tehneiden rekisteröityjen tiedot 

 • ostohistoria
 • laskutusta, toimituksia, palautuksia ja perintää koskevat tiedot (lukuun ottamatta pankkitili- tai luottokorttitietoja, elleivät ne ole tarpeen maksun palauttamiseksi)
 • palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet.

Beoman Oy tapahtumiin osallistuneiden rekisteröityjen tiedot

 • olennaiset tiedot organisaatiosta ja tapahtumaan osallistumisesta

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi asiakassuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmista, joiden avulla asiakas käyttää tuotteitamme ja palvelujamme. 

Beoman Oy saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen päivityspalveluja, sosiaalisia mediapalveluja tarjoavilta yrityksiltä, julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Myyntien laskutus hoidetaan tilitoimiston kautta, joten laskutustiedot jaetaan tilitoimistolle. Tilitoimisto myös tallentaa tiedot. Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.Henkilötietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Esim. tuomioistuimen tai muun riittävät valtuudet omaavan virallisen elimen voimassaolevasta määräyksestä. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatettaisiin siirrossa henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Beoman Oy saattaa jakaa henkilötietojasi fuusion, yritysoston ja yrityksen omaisuuden myynnin yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Tietoja voidaan myös jakaa maksukyvyttömyyden, konkurssin tai selvitystilan yhteydessä, jossa käyttäjän henkilötiedot siirretään toiselle osapuolelle osana menettelyä.

© Beoman Oy.